Sr Name Father's Name Designation Address Phone
1 SH. DHARAM PAL JAIN SH. CHAMAN LAL JAIN President 937-B, Sec-7, Urban Estate A/City 9588762914, 9416745051
2 Prof. ASHOK JAIN SH. K.L. JAIN Vice President #   626, Opposite Jain Model School, Circular Road, A/City 9416312626
3 SH. ASHOK KUMAR JAIN LATE SH. GIAN CHAND JAIN Secretary # 3753/2, Swamiein Mohalla, A/City 9315859555
4 SH. VARUN JAIN (B.SC. ATHM) SH. RAJEEV JAIN Jt. Secretary # 1008/7, Urban Estate, A/City 9992818999
5 SH. HARSH JAIN (Golu) SH. VINOD KUMAR JAIN Cashier # 986, Sec-7, A/City 9813100200
6 SH. ASHOK KUMAR JAIN (M.SC.) SH. VIJAY KUMAR JAIN Manager # 5080/3, Jain Street, A/City 9896660538
7 SH. AMAN JAIN SH. SURINDER KUMAR JAIN Member # 625/7, H.B. Colony, A/City 9416377882
8 SH. AMIT JAIN (ADVOCATE) SH. INDER PAL JAIN Member # 289/7, Urban Estate, A/City 9416028289, 7015476393
9 SH. ATUL JAIN LATE SH. RAMESH KUMAR JAIN Member # 908/7, Urban Estate, A/City 9812997777
10 SH. BHAVIK JAIN (MBA) SH. NARESH KUMAR JAIN Member # 696/3, Jain Bazar, A/City 9416225453
11 SH. DEEPAK JAIN LATE SH. DARSHAN KUMAR JAIN Member # 159-A, Jawahar Nagar, A/City 9416327210
12 SH. GAURAV JAIN SH. RAJINDER KUMAR JAIN Member # 159/7, Jawahar Nagar, A/City 9813188379
13 SH. GULSHAN KUMAR JAIN SH. GIAN CHAND JAIN Member # 703/3, Jain Bazar , A/City 9315375085
14 SH. MANISH JAIN SH. ABHEY KUMAR JAIN Member # 3975/2 Patel Road, A/City 9416259290
15 SH. MANISH KUMAR JAIN (Golu) SH. ASHOK KUMAR JAIN Member Guru Vihar, A/City 9416366857
16 SH. NARINDER KUMAR JAIN SH. SHANTI SWAROOP JAIN Member # 652/7, H.B. Colony, A/City 9896392652
17 SH. PANKAJ JAIN LATE SH. SATDEV JAIN Member # 629/9212, Guru Vihar, A/City 9034180201, 7015608551
18 SH. PREM BHUSHAN JAIN LATE SH. FAKIR CHAND JAIN Member # 213/7, Urban Estate, A/City 9416023246
19 SH. RAKESH JAIN LATE SH. SHANTI LAL JAIN Member # 8019-A/4 Congress Bhawan, A/City 9896233049
20 SH. SANJAY JAIN SH. SATISH CHAND JAIN Member # 531/7, Urban Estate, A/City 9416376566
21 SH. SANJEEV JAIN SH. SATPAL JAIN Member # 520/7, Urban Estate, A/City 9466200006